Blog Post Image
1398 آذر 30
افسردگی در کمین تیم درمان
توسط صادق / 0 نظر

کلیه تیم درمان شامل پزشکان، پرستاران، بهیاران، کمک‌پرستار‌ها، کمک بهیار‌ها و دیگر پرسنل در معرض خطر افسردگی قرار دارند. این خطر در اقشاری که مدت‌زمان بیشتری را با بیمار در ...

ادامه مطلب
Blog Post Image
1398 آذر 30
درمان زخم معده با دارو و رژیم غذایی مناسب
توسط صادق / 0 نظر

رپورتاژ زخم‌های گوارشی، جراحت‌هایی در مخاط معده یا روده کوچک هستند. این جراحات همچنین می‌توانند در مری (حلق) نیز باشند. اکثر زخم‌ها در روده کوچک هستند. ...

ادامه مطلب